فروشگاه کانون هنر در حال راه اندازی است و به زودی رونمایی خواهد شد