دوره های سفالگری دستی

کلاسهای سفالگری دستی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته و در چهار ترم تحصیلی برگزار می شود. هنرجویان پس از گذراندن دوره ها و پس از تائید مدرس مبوطه گواهی پایان دوره را دریافت می نمایند. ترم های سفالگری دستی به شرح زیر است:

ترم یک : تکنیک فتیله

در این دوره شاگردان با اولین تکنیک سفالگری دستی یعنی تکنیک استفاده از فیتیله های گل آشنا میشوند و موظفند در طی دوره حد اقل یک ظرف از هر گروه را ساخته و در صورت امکان  با ایجاد نقوش تزیینی ظرف کار شده خود را از فرم ساده اولیه در آورند به شکلی که خروجی کار هریک با دیگران از همان ابتدای آموزش متفاوت باشد.

موارد آموزش :

– شناخت مواد و ابزار .

–  تاریخچه سفال و آشنایی با شیوه های مختلف ساخت ظرفهای گلی .

– ساخت ظروف در فرم های استوانه، کاسه، بشقاب و صراحی با استفاده از تکنیک فیتیله

ترم دو : تکنیک لوحه

در طی دوره دوم سفالگری شاگردان با تهیه لوحه  های نازک گل به جهت ساخت فرم ها و ظروف دارای زاویه آشنا می گردند. در این دوره برنامه کاری بر اساس ساخت ظروف و احجام دکوراتیو با استفاده از لوحه های گل می باشد.

موارد آموزش:

– ساخت ظروف در چهارچوب مکعب، سه گوش و فرمهای تخت میباشد. {شاگردان موظفند در طی دوره حداقل دو ظرف از فرمهای پیشنهادی را بسازند}

ترم سه: تکنیک انگشتی

در این دوره  هنرجویان می آموزند با استفاده از گلوله های کوچک گل فرمهای از قبل تعیین شده همچون صراحی، ظروف در دار، بشقاب و … را بسازند .  این روش هرچند که شناخت بیشتری از گل را برای ایجاد فرم می طلبد اما در عین حال هنرجویان را قادر می سازد در صورت لزوم آن را با تکنیک های دوره اول و دوم ترکیب کرده و خلاقیت خود را در ساخت ظروف پیچیده تر گسترش دهند.

موارد آموزش:

– طراحی و ساخت ظروف  دستی قرینه و غیر قرینه با استفاده از تکنیک های دوره یک دو و سه به جهت ساخت ظرفهای دکوراتیو و احجام تزیینی.

ترم چهارم:  دوره پیشرفته

با توجه به تکنیک های آموزش داده شده در سطوح مقدماتی اکنون هنرجو با توجه به شناختی که از نحوه کار با گل، شیوه نگهداری، اضافه و کم کردن به دست آورده در مرحله پیشرفته قادر خواهد بود با استفاده از طراحی های شخصی و ترکیب روش های مختلف به ساخت ظروف  دکوراتیو  مشبک و پایه دار بپردازد.در واقع سفالگری پیشرفته مرحله ای است که در آن از هنرجو خواسته میشود آموخته های خود را در جهت خلق اثر هنری به کار گیرد.

موارد آموزش:

– ظرفهای مشبک ؛ قوری؛  ظرفهای پایه دار ترکیبی و مکمل .

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی پایان دوره و کارت عضویت:
سه قطعه عکس سه در چهار
کپی کارت ملی

——————————————————

قوانین حضور در کارگاه


هنرجویان می بایست جهت استفاده بهینه از فضای آموزشی برای دیگر هنرجویان نکات زیر را رعایت نمایند:
۱- هنرجو می بایست وسایل مورد نیاز هر جلسه شامل  (ابزار تراش، سنباده، ابزار مجسمه سازی، ابر، روزنامه، نایلون، سطل کوچک و روپوش کار) را به همراه داشته باشد.

۲- می بایست پانزده دقیقه قبل از اتمام کلاس  محیط کاری خود را تمیز کنید.

۳- مسئولیت حفظ و نگهداری کارهای هنرجویان به عهده خود هنرجو می باشد و کارگاه هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.
۴ – روزهای پنج شنبه کوره روشن می شود. در صورت تمایل به پخت بدنه ها هزینه مزبور با توجه به حجم کار از ۵۰,۰۰۰ ریال تا ۳۰۰,۰۰۰ ریال می باشد در ضمن یک کوره کامل بدنه از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و لعاب ۲۰۰۰۰۰۰ریال خواهد بود. در مورد کلاس لعاب پخت لعابهای جزء کلاس محسوب می شود و هزینه ای دریافت نخواهد شد .

۵ – کارهای ساخته شده توسط هنرجویان به مدت یک هفته پس از پخت قابل تحویل می باشد و پس از آن هیچ مسئولیتی متوجه کارگاه نخواهد بود.