دوره های نقش برجسته

کلاسهای نقش برجسته در دو سطح مقدماتی و پیشرفته و در پنج ترم تحصیلی برگزار می شود. هنرجویان پس از گذراندن دوره ها و پس از تائید مدرس مبوطه گواهی پایان دوره را دریافت می نمایند.

%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی پایان دوره و کارت عضویت:
سه قطعه عکس سه در چهار
کپی کارت ملی

——————————————————

قوانین حضور در کارگاه


هنرجویان می بایست جهت استفاده بهینه از فضای آموزشی برای دیگر هنرجویان نکات زیر را رعایت نمایند:
۱- هنرجو می بایست وسایل مورد نیاز هر جلسه شامل  (ابزار تراش، سنباده، ابزار مجسمه سازی، ابر، روزنامه، نایلون، سطل کوچک و روپوش کار) را به همراه داشته باشد.

۲- می بایست پانزده دقیقه قبل از اتمام کلاس میز کار را تمیز کرده و کارگاه را جارو زده و تی بکشید.

۳- مسئولیت حفظ و نگهداری کارهای هنرجویان به عهده خود هنرجو می باشد و کارگاه هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.
۴ – روزهای پنج شنبه کوره روشن می شود. در صورت تمایل به پخت بدنه ها هزینه مزبور با توجه به حجم کار از ۵۰,۰۰۰ ریال تا ۳۰۰,۰۰۰ ریال می باشد در ضمن یک کوره کامل بدنه از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و لعاب ۲۰۰۰۰۰۰ریال خواهد بود. در مورد کلاس لعاب پخت لعابهای جزء کلاس محسوب می شود و هزینه ای دریافت نخواهد شد .

۵ – کارهای ساخته شده توسط هنرجویان به مدت یک هفته پس از پخت قابل تحویل می باشد و پس از آن هیچ مسئولیتی متوجه کارگاه نخواهد بود.

۶- هنرجویان می توانند به منظور پیشبرد کارهای در دست اجرای خود با پرداخت روزانه ۱۵۰۰۰ تومان از ساعت ۱۴ تا ۱۷ از کارگاه حجم کانون هنر استفاده نمایند.

نمونه کارها را در ادامه مشاهده نمائید.