لعاب

سر فصل مطالب ارائه شده در دوره های لعاب کانون هنر به شرح جدول زیر می باشد:

%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8

در دوره های لعاب مواد و مصالح مورد نیاز در اختیار هنرجو قرار داده خواهد شد و هزینه ای برای پخت دریافت نخواهد شد. دوره های پیشرفته در صورت به حد نصاب رسیدن در تابستان برگزار خواهد شد.

آشنایی با کانون هنر

برای اولین باردررشت اموزشگاه هنرهای تجسمی بر پایه مجسمه سازی و سفالگری اقدام به برگزاری دوره های اموزشی در زمینه مجسمه سازی، سفالگری ، قالب گیری حرفه ای می نماید .

دوره های دیگر کانون شامل نقاشی و طراحی خلاقیت کودک خطاطی عکاسی گرافیک  نرم افزارهای مربوطه و…  زیر نظر اساتید مجرب تهران و گیلان و در کارگاه های نقش و حجم کانون  برقرار و به هنرجویان در انتهای هر دوره پس از تایید مربی مربوطه گواهی پایان دوره اعطا میگردد.

افتتاح کانون هنر

کلاسهای آموزشی کانون هنر در رشته های زیر از مبتدی تا پیشرفته هنرجو می پذیرد

مجسمه سازی

سفالگری  نقش برجسته و پتینه

لعاب و نقاشی زیر لعابی

قالبگیری احجام ،تکنیک های حرفه ای  تکثیر و ریخته گری

خلاقیت کودک بر اساس کار در کارگاه های نقش و حجم

خوشنویسی

عکاسی

گرافیک و نرم افزارهای مرتبط