کارگاه عکاسی پایه

سر فصل مطالب :

۱- آشنایی با انواع دوربین های عکاسی

۲- آشنایی با انواع لنز، فیلتر  و سایر تجهیزات جانبی
۳- آشنایی با انواع عکاسی

۴- آشنایی و کار با نور سنجی

۵- آشنایی و کار با تراز سفید ( White balance)

۶- آشنایی و کار با دیافراگم
۷- آشنایی و کار با شاتر
۸- آشنایی و کار ISO
۹- آشنایی و کار با کادر بندی و نقاط طلایی
۱۰- تمرین های عکاسی
۱۱- پروژه نهایی و برگزاری نمایشگاه عکس کارآموزان در نگارخانه الهی

روز و ساعت کلاس

دو شنبه – پنج شنبه
عصر: ۱۷ الی ۱۹

استاد : محمود رضا فتاحی

نمومه کارها