مواردی که در آن ها تخصص یا سابقه فعالیت دارید انتخاب شوند

مختصر درباره رزومه کاری و دوره های سپری شده

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

دعوت به همکاری

کانون هنر در راستای تامین کادر آموزشی خود از هنرآموزان و استاتید محترم که توانایی همکاری با این مرکز آموزشی هنری را دارند دعوت به عمل می آورد